Frequency sweep approach to brake judder
Licentiatavhandling, 1998

disc brake

brake vibrations

hot spots

judder

DTV

high speed braking

BTV

TEI

hot judder

cold judder

brake rooughness

drum brake

Författare

Helena Jacobsson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06