Matrix based methods for product and process structuring
Licentiatavhandling, 1998

process management

product data management

DSM (Design Structure Matrix)

PDM

process modeling

product structuring

product development

modularization

product modeling

Författare

Johan Malmström

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06