Triplet state cis-trans photoisomerizations : catalysis and calculations
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Maria Brink

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

992-688605-1

Mer information

Skapat

2017-10-06