A CFB model for wood combustion with reducing zones taken into account
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Ulla Särnbratt

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06