Exploring the halo phenomenon : using longitudinal momentum distributions
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Karin Markenroth

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07