Kinetics of the titanate based direct causticization
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Magnus Palm

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7197-717-1

Mer information

Skapat

2017-10-07