Low frequency noise in the single electron transistor : instrumentation and experiments
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Björn Starmark

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07