A typed functional language for expressing register usage
Licentiatavhandling, 1998

functional languages

compliers

type and effect system

register allocation

type based program analysis

Författare

Johan Agat

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7197-714-7

Mer information

Skapat

2017-10-07