Hydrogels based on hardwood hemicelluloses
Licentiatavhandling, 1998

hardwood hemicellulose

pH

Characterization

Chitosan

Swelling

Hydrogel

Ionic strength

Xylan

Författare

Inge Gabrielii

Institutionen för polymerteknologi

Ämneskategorier

Polymerteknologi

ISBN

91-7197-697-3

Mer information

Skapat

2017-10-07