STRUGGLE FOR NEW ECONOMIC AGENDA IN URBAN PLANNING IN POLAND
Paper i proceeding, 2007

competitiveness of cities

urban deveopment

urban management

Författare

Anna Kaczorowska

Chalmers, Arkitektur

International 43rd Congress, ISOCARP, Antwerp, Belgium

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Miljöanalys och bygginformationsteknik