Mistra urban futures : the Göteborg center of excellence for sustainable urban futures
Bok, 2009

Författare

Merritt Polk

Göteborgs universitet

Björn Malbert

Chalmers, Arkitektur

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07