Kartläggning av vattenkvalitetsförändringar i distributionsnätet - Stockholm 1981
Rapport, 1982

Författare

Östen Andersson

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Jörgen Hanaeus

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Torsten Hedberg

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08