PhD studies in Kenya and Tanzania – mapping for cooperation
Rapport, 2012

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur

Kapacitet Byggande i Kisumu

Mistra Urban Futures, 2012-01-01 -- 2012-12-31.

Mistra Urban Futures, Kisumu, 2012-01-01 -- 2012-12-31.

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-30