Utprovning av metoder för bestämmning av adenosintrefosfat (ATP) i aktivt slam
Rapport, 1983

Författare

Gittan Horkeby

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07