Karakterisering av organisk substans i utgående vatten från reningsverk
Rapport, 1985

Författare

Bela Kaffehr

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07