Om korrision på järn. Koppar och Zink i sura vatten
Rapport, 1988

Författare

Eva Johansson

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Torsten Hedberg

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Vattenteknik