Delfimetoden Panel Evaluation Method (PEM) som värderingsmetod för tekniska åtgärder
Rapport, 1996

expertpanel

Panel Evaluation Method

avloppssystem

varderingsmetod

fallstudier

Delfimetod

miljokonsekvensbeskrivning

Författare

Björn Andersson

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Erik Kärrman

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Jesper Persson

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07