Assessing the impact of policy changes in the Icelandic cod fishery using a hybrid simulation model
Paper i proceeding, 2013

Författare

Sigríður Sigurðardóttir

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Sveinn Margeirsson

Jónas Viðarsson

3rd International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. 29-31 July 2013, Reykjavik, Iceland.

294-301
978-989856569-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Livsmedelsteknik

Annan naturresursteknik

Miljöledning

Juridik och samhälle

Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Fisk- och akvakulturforskning

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

ISBN

978-989856569-3

Mer information

Skapat

2017-10-07