Recovery of kraft black liquor using the titanate process : a study of the leaching reaction of 4:5 sodium titanate
Licentiatavhandling, 1998

the titanate process

shrinking-core

direct causticization

kraft recovery

leaching

equilibrium

Författare

Tobias Richards

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07