Emissions from pyrolysis and combustions of solid and liquid fuels investigated using GC/MS and GC/FTIR/FID
Licentiatavhandling, 1998

emission

gasoline

RME

diesel

GC/FTIR/FID

pyrolysis

combustion

GC/MS

wood

Författare

Åsa Ingemarsson

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07