Synthesis of ethyne-linked porphyrin systems using palladium-mediated cross-coupling reactions
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Johan Kajanus

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07