Disordered matter : neutron and light scattering studies of a model glass and of bio-molecules
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Charbel Tengroth

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

992-891632-2

Mer information

Skapat

2017-10-07