Methods for early design phases : a product modelling perspective
Licentiatavhandling, 1999

product

structuring

specification

embodiment

function-means

concept

modelling

theory of technical systems

design

methodology

development

chromosome model

Författare

Peter Schachinger

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08