Pavement maintenance budget allocation policy analysis and design : the Swedish National Road Administration case
Licentiatavhandling, 1999

infrastructure system

system thinking

LCCA

system dynamics

road transport system

pavement management system

simulation model

highway management system

Författare

Jamal M. Nasir

Institutionen för byggandets systemteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-752-X

Mer information

Skapat

2017-10-08