Symmetric and macrocyclic NADH models as hosts and reducing agents
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Ulrik Gran

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi