REXEBIS : an electron beam ion source for the REX-ISOLDE project
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Fredrik Wenander

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08