Systemköp : en definitionsfråga
Licentiatavhandling, 1998

purchasing

system

supplier

Författare

Oskar Jellbo

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-729-5

Mer information

Skapat

2017-10-08