Precipitation reactions in a stabilised austenitic stainless steel
Licentiatavhandling, 1999

TEM

niobium stabilised

modelling

ageing

creep

SEM

niobium carbo-nitrides

sigma-phase

microstructure

Författare

Jenny Källqvist

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08