Chemical ageing and thermal stability of polyethylene copolymers
Licentiatavhandling, 1999

electrical properties

agglomeration

polyethylene copolymers

carbon black

ageing

thermal degradation

Författare

Karl Michael Jäger

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Mer information

Skapat

2017-10-07