Structure and molecular interactions in polymer ionic materials
Licentiatavhandling, 1999

proton conduction membrane

proton conducting gel

polymer electrolyte

vibrational spectroscopy

confocal Raman spectroscopy

Författare

Hanna Ericson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07