Relaxation in constraint satisfaction problems
Licentiatavhandling, 1999

computational complexity

spin glasses

graph colouring

NP-completeness

relaxation

boolean satisfiability

Författare

Pontus Svenson

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07