String theory and cosmology, Nobel symposium no. 127 Sigtuna, Sweden, August 14-19, 2003
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

string theory

cosmology

Redaktör

Bengt E W Nilsson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Ulf Danielsson

Ariel Goobar

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-89621-23-9

Mer information

Skapat

2017-10-07