Accurate multiaxial rheometry of soft compressible solids
Licentiatavhandling, 1999

shear

rheometer

compression

stiffness

triaxial load cell

stress transducer

stress measurement

paralell plates

edge efect

Författare

Mårten Alkhagen

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Mer information

Skapat

2017-10-07