Speed-up techniques for computer graphics
Licentiatavhandling, 1996

tracing

image processing

computer graphics

three-dimensional graphics and realism

algorithms

radiosity

ray

virtual reality

Författare

Tomas Möller

Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Datorteknik

ISBN

91-7197-416-4

Mer information

Skapat

2017-10-07