Expression systems for carboxyl ester lipase
Licentiatavhandling, 1993

AR42J

carboxyl ester lipase like gene

carboxyl ester lipase

MCF10A

gene regulation

hormone

extracellular matrix

BxPc-3

Författare

Katarina Strömberg

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08