Powerful tool for analysis of systems containing traction point contacts
Licentiatavhandling, 1999

rolling and spinning hertzian point contacts

continuously variable transmission (CVT)

traction drive variator

complete elliptical integrals

multi-body system (MBS)

virtual prototyping

Författare

Mikael Törmänen

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08