Renewable energy technology : a new Swedish growth industry? : the influence of innovation systems on industrial development
Licentiatavhandling, 1999

industrial devlopment

innovation systems

technology diffusion

technological systems

industrial growth

renewable energy technology

Författare

Anna M. Johnson

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08