Recycling of Americium
Licentiatavhandling, 1999

DTPA

terpyridine

HDEHP

actinides

separation

TBP

Författare

Ingela Hagström

Institutionen för kärnkemi

Mer information

Skapat

2017-10-08