Logistik på verkstadsgolvet
Licentiatavhandling, 1973

Författare

Jan B. Bengtsson

Institutionen för transportteknik

Björn R. Hallenius

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-08