Formation of surface zones in cemented carbides
Licentiatavhandling, 1999

gradient sintering

SEM

EPMA

TEM

microanalysis

APFIM

hard metals

Författare

Robert Frykholm

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08