Formation of surface zones in cemented carbides
Licentiatavhandling, 1999

gradient sintering

SEM

EPMA

TEM

microanalysis

APFIM

hard metals

Författare

Robert Frykholm

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Ämneskategorier

Fysik