Two-dimensional tunnel junction arrays : Coulomb blockade thermometry and Hall effect
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Tobias Bergsten

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06