Contributions to improvement of efficiency and cognitive workload of city bus drivers
Licentiatavhandling, 1999

cognitive workload

simulation

driver assistance

bus driver

driveline

powertrain

human factors

modelling

in-vehicle information

Författare

Roger Axelsson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06