Renormalization of perturbations in the spin-1/2 chain
Licentiatavhandling, 1999

non-abelian bosonization

renormalization group

perturbations

operator product expansion

Spin- 1/2 chain

Författare

David Gustafsson

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06