Dynamic equations for elastic and piezoelectric plates by power series expansion
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Gunnar Johansson

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06