Inelastic light scattering studies of strongly correlated metal oxides
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Joakim Bäckström

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08