Ultrasonic crack detection in a layered anisotropic plate
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Tomas Grahn

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik