Synthesis of poly(p-phenylenevinylenes) as photoactive substances for photonic devices
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Mikael Johansson

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08