Flocculation in a stirred square tank
Licentiatavhandling, 1999

LDA

square tank

flocculation

particle sizing

CFD

modelling

sliding grid

fluid dynamics

Författare

Kalle Pelin

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7197-844-5

Mer information

Skapat

2017-10-08