Stratification and passage processes in rock material screening
Licentiatavhandling, 1999

modelling

simulation

stratification

ballast

sieving

screening

Författare

Monica Soldinger Stafhammar

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08