Fibre network strength and structure : a theoretical and experimental study
Licentiatavhandling, 1999

fibre network

fibre suspension

FEM

network strength

beams

finite element

medium consistency

computed tomography

x-ray

Författare

Johan Ringnér

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08